Dịch Vụ Định Cư Toàn Cầu

Được cung cấp bởi đội ngũ luật sư quốc tế giàu kinh nghiệm.

giải pháp xác thực

Chúng tôi giúp khách hàng hiểu rõ những lựa chọn về định cư và tìm ra con đường tốt nhất phù hợp cho tình huống của họ.

Chúng tôi là những chuyên gia về các phương pháp định cư có tính rủi ro thấp, dựa trên cơ sở đầu tư hoặc thành lập doanh nghiệp.

Sống, học tập, làm việc và tìm kiếm cơ hội xuyên biên giới.

Trở thành một công dân toàn cầu.

Nói chuyện với chúng tôi

Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin trung thực, chính xác về những lựa chọn cho việc định cư của quý vị.

Chúng tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nga.

FACEBOOK

GOOGLE

VI